کلاس عکاسی تبلیغاتی

عکاسی تبلیغاتی

  عکس گرفتن به منظور استفاده تجاری از تصویر مورد نظر را عکاسی تبلیغاتی می گویند. مثلا در آگهی های فروش، بروشورها و جزوه های تبلیغاتی شرکت ها، منوهای موجود…