ارتباط با مرکز آموزش خانه صنعت و معدن ایرانیان

ساعات پاسخگویی : شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۹

آدرس : تهران ، سازمان برنامه شمالی ، لاله شمالی ، پلاک ۵۴ ، ساختمان صنعت و معدن
کد پستی : ۱۴۸۳۸۵۳۶۱۴